Polskie firmy nie wycofały się podczas kryzysu z bonusów i świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom – wynika z ankiety „Rzeczpospolitej”. Gazeta poprosiła największe firmy w Polsce (z najwyższymi przychodami ze sprzedaży w zeszłym roku) o odpowiedź na pytania, czy mają u siebie pracownicze…