Znaczenie domeny, jako czynnika identyfikującego firmę oraz determinującego jej sukces w Sieci wciąż jest lekceważone. Przekonanie, że dzięki dobrej promocji każdy adres można uczynić popularnym, przyniosło wielu przedsiębiorstwom straty sprzedażowe oraz wizerunkowe. Co warto wiedzieć, aby tego uniknąć?