Uwzględniając kategorię reklamowanego produktu oraz typ motywacji kupujących, można przewidywać, jaki rodzaj sloganu będzie najbardziej skuteczny. Kluczową kwestią są motywacje, które towarzyszą konsumentom podczas podejmowania decyzji zakupowych – jak wynika z badań Katedry (..)