Wdrażanie TPM można podzielić na trzy główne fazy. Faza 1 koncentruje się na zbudowaniu struktur programu umożliwiających pracę nad zmianą sposobu myślenia u pracowników. Faza 2 buduje kolejne dwa fundamenty: pracę zespołową oraz 5S (wizualne zoorganizowanie stanowiska pracy). W Fazie 3 zostają wdrożone narzędzia przynoszące zyski: Focused Improvement, Autonomous Maintenance, Planned Maintenance, etc.