Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła dziś nowy indeks – WIG RESPECT. Wśród 16 spółek, które otrzymały ocenę kwalifikującą do nowego indeksu znalazła się Telekomunikacja Polska.