Z lat szkolnych pamiętamy nauczycieli nie tych, którzy niewiele od nas oczekiwali, dając nam pełną swobodę, lecz tych, którzy, często surowi, stawiali wymagania, dając szansę na uczenie się, popełnianie błędów i na sprawiedliwą z ich strony ocenę naszych postępów.