Jeśli wrzucimy w internet hasło przywództwo pojawiają nam się miliony stron, w miarę znanych i popularnych modeli przywództwa też jest ok 40. Oczywiście za tę kwestię zabrali się również naukowcy i szereg organizacji badawczych. Jak się okazuje większość najnowszych koncepcji jednoznacznie odkłada do lamusa „charyzmatycznego lidera”, czyli pomysł, że z „tym” należy się urodzić, kładzie zaś nacisk na to, co najczęściej jest słabą stroną menedżerów – umiejętności komunikacyjne i współpracę zespołową.