Programy typu „work-life balance” zyskują popularność. Równoważenie czasu pracy i życia prywatnego skutecznie poprawia morale, identyfikację i motywację pracowniczą, a przez to także efektywność zarządczą.