Próba upgrade’u systemu operacyjnego Windows Vista do Windows 7 kończy się w pewnych przypadkach nie mającą końca serią prób ponownego uruchamiania komputera – ostrzegają użytkownicy na forum Microsoftu.