Tylko w pierwszym półroczu tego roku w wypadkach przy pracach na budowach zginęło 39 osób. Ponad 60-ciu pracowników budów doznało ciężkich obrażeń ciała. Trwa kampania Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS-u mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na budowach.