Art. 20 ksh wyraża ogólną zasadę jednakowego traktowania wspólników oraz akcjonariuszy spółek kapitałowych w takich samych okolicznościach.