Przywództwo na wysokim poziomie oznacza, że rozwój osób, którym przewodzimy, jest dla nas tak samo ważny jak wydajność pracy i planowane wyniki. Poprzez „rozwój” można rozumieć szkolenia, awanse, ale też oceny pracownicze. Niestety, większość systemów ocen pracowniczych jest skonstruowana tak, by stworzyć piramidkę pracowników od najlepszego do najgorszego, a nie żeby ułatwić im rozwój.