Nadchodzi taki moment w rozwoju przedsiębiorstwa kiedy jego rozmiary nie pozwalają na dalsze zarządzanie w sposób scentralizowany. Zwiększająca się kadra pracownicza, nowe działania podejmowane w firmie czy obsługa dodatkowych rynków i klientów wymaga przekształceń w systemie zarządzania. Zainicjowanie procesu decentralizacyjnego staję się koniecznością. Często nie wiadomo po jakie środki i narzędzia (czy to czysto koncepcyjne czy informatyczne) sięgnąć by przeprowadzone zmiany zostały przyswojone i co ważniejsze by przyniosły zamierzone efekty.