Mozilla zaprezentowała kolejne wersje swoich sztandarowych produktów. Firefox 3.6 został zaprezentowany jako beta 4, zaś Thunderbird 3 jako RC.