Cóż, ich kanony piękna różnią się nieco od naszych, co da się zauważyć najbardziej na ostatnich zdjęciach przedstawiających tę, którą wybrało jury….