Na szczęście spada też oprocentowanie kredytów i miesięczne raty nie wzrastają. W kwietniu trzymiesięczna stawka WIBOR spadła o ponad ćwierć punktu procentowego, w maju wyśrubowała historycznie rekordy i obecnie wynosi 3,85.