Wielokrotnie spotykałem się do tej pory wśród ludzi z poza branży, ale również u ludzi z branży FMCG (rynek produktów szybko rotujących) z ironicznym pytaniem: kierownik, który nie posiada swoich podwładnych, co to za kierownik?