W ubiegłym roku 80 tys. osób zostało odsuniętych od pracy zagrażającej życiu. Taki skutek miały decyzje dotyczące likwidacji bezpośrednich zagrożeń na stanowiskach pracy wydane w 2009 r. przez inspektorów pracy po kontrolach. Wczoraj Tadeusz Zając, główny inspektor pracy, złożył…