Millward Brown SMG/KRC stanowi przykład rodzimej firmy z sektora nowoczesnych usług, która wstępując do międzynarodowej sieci stała się jednym z jej wiodących oddziałów. Niniejszy tekst pokazuje w jaki sposób rozwiązano w firmie problem zarządzania rozrastającą się strukturą oraz skomplikowanymi procedurami. Tekst opisuje również rolę systemu Maconomy, jako kluczowego czynnika rozwoju.