Informatyzacja w oparciu o projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.