W maju inflacja bazowa spadła do 1,6% r/r z 1,9% w kwietniu, poniżej oczekiwań rynkowych (1,8%) i naszej prognozy (1,7%). Spadek ten wynikał częściowo z efektu zaokrągleń.