Iłowo-Osada; stacja energetyczna na ulicy Staszica; Klienci zasilani ze stacji transformatorowej S6-240; Iłowo; od: 29.06.2009r. 08:00 do: 30.06.2009r. 18:00; praca realizowana z codziennym przywracaniem zasilania