Extreme Networks i Motorola nawiązały współpracę w celu stworzenia sieci dostępowej, łączącej technologie przewodowe oraz bezprzewodowe LAN (WLAN).