Z dzisiejszego Eropaka dowiemy się, kto zastępuje męża, gdy ten jest w delegacji, czemu nie zawsze należy słuchać rad swego ojca oraz kto puka trzy ra…