Pandemic Studios już nie istnieje. Co prawda „mózg” zespołu został przeniesiony do biura EA w Los Angeles, to Electronic Arts zwolniło 200 pracowników, w tym byłego CEO Pandemic.