Polskie regulacje prawne od 2005 r. dopuszczają możliwość dofinansowania inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.