Charakterystyczne, że o ile Unia Europejska liczyła w 2008 r. 495,400 mln mieszkańców, o tyle w 2060 r. będzie zamieszkiwać ją 505,7 mln osób, a więc zaledwie o 2,6 proc. więcej. Taki wynik będzie efektem spadku przyrostu naturalnego w UE z zaledwie 366 tys. w 2008 r. do ubytku już w 2015 r., którego skala się nasili i będzie przekraczała 0,5 mln w 2023 r., a pod koniec projekcji dojdzie do corocznego spadku o 2 mln mieszkańców.