W dobie kryzysu coraz bardziej popularne stają się krótkoterminowe rozwiązania mające na celu zapobieganie i unikanie negatywnych skutków globalizacji rynków. Standardem jest ograniczanie kosztów zewnętrznych oraz terminów płatności i regulacji zobowiązań. Firmy…