W opublikowanym ostatnio przez Bank Światowy raporcie „Zgaśnie światło? Perspektywy energetyki w Europie Wschodniej i Azji Środkowej” przedstawiona jest niepokojąca wizja sektora energetycznego we wspomnianych regionach na najbliższe lata.