Google zerwała z surowością i ożywiła swoją stronę główną. Eksperyment okazał się jednak sporym niewypałem i zakończył się znacznie szybciej, niż zakładano.