Zmienia się odbiór społeczny polskich przedsiębiorców, pisze „Rzeczpospolita”. Powoli znikają stereotypy i po blisko 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej i przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do systemu „społecznej gospodarki rynkowej”, przyznanie się do tego, że jest się przedsiębiorcą nie jest już tak negatywnie odbierane jak kiedyś.