Google udostępnia aplikację Building Maker, umożliwiającej konstruowanie trójwymiarowych budynków, które następnie mogą być wykorzystane w Google Earth.