Odliczanie wydatków na internet bezprzewodowy oraz likwidację obowiązku dokumentowania wydatków na sieć fakturą proponuje komisja Przyjazne Państwo.