Norma ISO 22000 jest pierwszą międzynarodową normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem żywności. Harmonizuje różne standardy i wytyczne dotyczące kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem i elementów systemu bezpieczeństwa żywności.